MEMBERSHIP I TRAINING AGREEMENT

Opći uvjeti o pravima i obvezama Membership i training agreementa

 1. Predmet

Opći uvjeti o pravima i obvezama temeljem Membership i training agreementa, poduzeća BigU akademija d.o.o. (u nastavku: Opći uvjeti) određuju pravila poslovanja u okviru poduzeća BigU akademija d.o.o. te prava i dužnosti važeće za pristup poslovnom modelu Business in a Box (članstvo u obitelji ‘Smart Money’ i osposobljavanje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju).

Ugovorne strane neosporno utvrđuju kako je poduzeće vlasnik usluge Business in a box i, uz predmetni ugovor, prava i dužnosti koja se odnose na člana u početku upotrebe, samoj upotrebi te prestanku upotrebe navedene usluge – Business in a box.

BUSINESS IN A BOX

 • članak

S Business in a box-om član dobiva pristup obukama poduzeća i materijalima za obuku:

 • SMART MONEY RADIO – audio sveučilište uspjeha
 • SMART MONEY ACADEMY – platforma video obuke
 • TOP AGENT SUPPORT OFFICE – obuka, materijali, skripte, upute
 • Pristup zatvorenoj Facebook i Viber grupi
 • Obuke i vježbe svaki tjedan

Uz to postoji i bonus iznenađenje za prijavu i plaćanje u roku 24 sata i to 2 online e-tečaja »Navike miljunaša« i »Jutranji rituali miljunaša« u vrijednosti od 500 €.

 PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA

 • članak

Član je pred sklapanjem ugovora u cijelosti bio upoznat sa sadržajem navedenog pristupa i svim njegovim modalitetima.

 • članak

Neophodan uvjet za pristup tim sadržajima je, uz uplatu 35€, ispunjeni evidencijski list suradnika u propisanom obrascu koji je sastavni dio predmetnog ugovora.

 • članak

Član ima pravo bez obrazloženja odstupiti od predmetnog ugovora u roku od 7 dana od uključenja pristupa navedenim sadržajima iz 2. članka, a poduzeće mu je u roku od 15 dana po primitku njegove obavijesti dužno izvršiti povrat uplaćenog iznosa s njegove strane. Tu odluku u propisanom roku može priopćiti e-mailom na: info@biguacademy.com.

 • članak

Član je dužan poduzeću nadoknaditi svu štetu koju bi njegovim postupcima ili propustima poduzeću prouzročila.

CIJENA I ROK ZA PRISTUP NAVEDENIM SADRŽAJIMA

 • članak

Za sve navedeno u 2. članku predmetnog ugovora član je dužan platiti cijenu od 35€ s uključenim pdv-om.

Riječ je o pristupu sadržajima s maksimalnim rokom od 6 mjeseci.

Nakon roka navedenog u prethodnom stavku ovog članka, član treba ispuniti uvjete za aktivnost kako bi mogao pristupiti tim sadržajima. Radi se o izvođenju obuke i vježbi svaki  tjedan.

Naime, član može sam odabrati opseg svog djelovanja, iako se obvezuje stalnoj aktivnosti.

JAMSTVO

 • članak

Jamstvo je obveza s kojom se poduzeće obvezuje da će proizvod/pristup navedenim sadržajima besplatno popraviti, zamijeniti ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa:

•          u slučaju da proizvod ne djeluje besprijekorno

•          ili da ne postoji sadržaj naveden predmetnim ugovorom..

Član se u tom slučaju može obratiti poduzeću elektronskom poštom na: info@biguacademy.com.

Ukoliko proizvod/pristup ima nedostatak navedenih sadržaja, a nalazi se pod jamstvom, prvenstveno može zatražiti uklanjanje nedostatka.

Samo ako nedostaci nisu otklonjeni u ukupnom roku od 45 dana, poduzeće treba njegov pristup omogućiti s jednakim, novim i besprijekornim pristupom dogovorenim sadržajima.

Tek ukoliko poduzeće to ne učini, član može raskinuti ugovor i zahtjevati povrat uplaćenog iznosa.

OBAVIJESTI I PORUKE

 • članak

Redovit način komuniciranja između poduzeća i člana u vezi s izvođenjem pristupa navedenim sadržajima odvija se putem elektronske pošte. Važne objave, poruke i upute poduzeće objavljuje i na internet stranici TopAgentSupportOffice.

Poruke poslane na gore navedene načine odnose se na pisane poruke. Član je dužan s njima redovito se upoznavati i prema njima postupati.

PREKID PRISTUPA NAVEDENIM SADRŽAJIMA

 1. članak

Svaka stranka ima pravo otkazati ugovor s jednomjesečnim (1 mjesec) otkaznim rokom.

Svaka stranka ima pravo iz opravdanih razloga odstupiti od ugovora bez otkaznog roka no dužna ih je navesti.

Poduzeće može ukinuti članu pristup navedenim sadržajima bez otkaznog roka osobito u sljedećim slučajevima:

 • ukoliko u tekućem tromjesečju (kvartalu), ovim Općim uvjetima ne postigne određeni minimalni opseg aktivnosti (prekid ugovora zbog neaktivnosti),
 • ukoliko se administratoru njegovog ugovora – managementu poduzeća ne javi u roku od 14 dana,
 • ukoliko svojim postupcima ili propustima nanese štetu poduzeću
 • i u ostalim primjerima prema prosudbi poduzeća.

U svim navedenim primjerima prekida pristupa navedenim sadržajima član nema pravo na povrat uplaćenog iznosa s obzirom da je pristup bio uključen te korišten u njegovu korist.

Do prekida pristupa navedenim sadržajima u slučaju neaktivnosti ne dolazi u slučaju duže odsutnosti člana uslijed teže bolesti, bolovanja, trudnoće i porodiljnog dopusta. Uvjet za održavanje valjanosti pristupa je da član pred istekom tekućeg tromjesečja (kvartala) pismeno zatraži produžetak valjanosti pristupa i iskaže razloge s odgovarajućom dokumentacijom i potvrdama na email poduzeća: info@biguacademy.com.

TRAJANJE UGOVORA

 1. članak

Ugovorne strane su suglasne da je predmetni ugovor sklopljen na period od 6 mjeseci.

Poduzeće ima pravo, prema svojoj procjeni, bilo kada članu otkazati ugovor bez otkaznog roka ukoliko samo procjeni da za to postoje utemeljeni razlozi.

Ukoliko valjanost ugovora istekne sporazumno, ugovorne strane će rok raskida dogovoriti sporazumno.

KONAČNE ODLUKE

 1. članak

Vezano na prava i dužnosti ugovorenih strana koje nisu određene ovim ugovorom ili općim uvjetima, primjenjuju se odluke Obligacijskog zakonika i svih ostalih odgovarajućih propisa.

 1. članak

Sve eventualne nesporazume ugovorne strane će pokušati riješiti mirnim putem,  neposrednim razgovorima obiju ugovornih strana, dok je za moguće sporove odgovoran nadležni sud u Mariboru.

 1. članak

Ugovorne strane su pročitale predmetne Opće uvjete i ugovor u obliku Evidencijskog lista, nakon čega izjavljuju da predstavlja njihovo pravo i istinsku volju te ga potpisuju u obliku Evidencijskog lista čiji su Opći uvjeti sastavni dio.

Ugovor stupa na snagu s danom potpisa Evidencijskog lista i počinje teči istoga dana.

Ukoliko ugovorene strane žele dogovoriti još bilo što drugo, to je potrebno učiniti u pisanom obliku s odgovarajućim Aneksom predmetnom ugovoru – Evidencijskom listu.

VALJANOST

 1. članak

Ovi opći uvjeti za Business in a box prihvaćeni su dana 1.2.2020. te se koriste od tog dana nadalje.

Podgorica, dana 1.2.2020.

BigU academy d.o.o.                                     

                                                                                    Helena Kodrič Mori

direktor